کارگاه های سال 96

عنوان کارگاه

جامعه هدف

مدرس

وضعیت برگزاری

تاریخ برگزاری

محتوای آموزشی

جستجو در منابع الکترونیک

اعضای هیأت علمی

سرکار خانم کوثری

برگزار شد

96/8/11پایگاه اطلاعاتی

UpToDate


اعضای هیأت علمی

سرکار خانم کوثری

برگزار شد

96/8/16


 

 

جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
آمار کرونا
×
آمار روزانه کرونا در دزفول
تنظیمات قالب