کارگاه های سال 99

 

عنوان کارگاه

جامعه هدف

مدرس

وضعیت برگزاری

تاریخ برگزاری

اسامی شرکت کنندگان

محتوای آموزشی

مقدمه ای بر انجام پژوهش کارکنان رعناکوثری برگزار شد 99/7/27 به صورت وبینار برگزار شد pdf
انتخاب مجله جهت چاپ مقاله اعضای هیئت علمی دکتر نعمتی برگزار شد

99/5/11

به صورت وبینار برگزار شد

pdf

پایگاه اطلاعاتی PubMed اعضای هیئت علمی دکتر علی حسین قاسمی برگزار شد 99/4/28 به صورت وبینار برگزار شد

pdf

چگونه یک ژورنال کلاب برگزار کنیم؟

اعضای هیئت علمی

سرکار خانم کوثری

برگزار شد

99/3/12 به صورت وبینار برگزار شد

pdf

 

اطلاعیه‌ها
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
دسترسی سریع
دسترسی سریع
خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب