عنوان کارگاه

جامعه هدف

مدرس

وضعیت برگزاری

تاریخ برگزاری

اسامی شرکت کنندگان

محتوای آموزشی

لینک خبر

آسنایی با سامانه نوپا اعضای هیأت علمی و پژوهشگران خانم رعنا کوثری برگزار شد 1401/12/13 PDF PPT
جستجو در پایگاه های تخصصی اعضای هیأت علمی و پژوهشگران آقای وحید کرمی برگزار شد 1401/11/26 PDF PPT
روش تحقیق با موضوع (طراحی انواع مطالعات) اعضای هیأت علمی و پژوهشگران دکتر عزیز کسانی برگزار شد 1401/3/8 PDF PDF
روش تحقیق با موضوع (طراحی انواع مطالعات) اعضای هیأت علمی و    پژوهشگران دکتر عزیز کسانی برگزار شد 1401/2/25 PDF PDF

 

اطلاعیه‌ها
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
دسترسی سریع
دسترسی سریع
خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب