اطلاعات پرسنل کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

 

1. رعنا کوثری

پست سازمانی

کارشناس مسئول اطلاع رسانی پزشکی و منابع اطلاعاتی 

رشته و مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

ایام حضور در کتابخانه

 شنبه، دو شنبه و چهارشنبه، ساعت 15- 07:30

یک شنبه و سه شنبه 17:30- 07:30

آدرس ایمیل

centlib@dums.ac.ir

شماره تماس

 06142428170

 

2راضیه حسینوند ناصری

پست سازمانی

کارشناس بخش امانت و فهرست نویسی کتابخانه مرکزی

رشته و مدرک تحصیلی

کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

ایام حضور در کتابخانه

 شنبه تا چهارشنبه، ساعت 15- 07:30

آدرس ایمیل

naserirazieh821@gmail.com

شماره تماس

06142428170

  
  

 

 

 

 

 

جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
آمار کرونا
×
آمار روزانه کرونا در دزفول
تنظیمات قالب