پست سازمانی

مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع اطلاعاتی   

رشته و مدرک تحصیلی

دکتری اپیدمیولوژی

ایام حضور در واحد پژوهشی

 شنبه تا چهارشنبه 16:30- 07:30

آدرس ایمیل

kassani.aziz@gmail.com

شماره تماس

 061-42429731

 

کتابداران:

1. رعنا کوثری

پست سازمانی

 رئیس کتابخانه مرکزی

تصویر

رشته و مدرک تحصیلی

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

ایام حضور در کتابخانه

 شنبه تا چهارشنبه 15- 07:30

آدرس ایمیل

centlib@dums.ac.ir

شماره تماس

 061-42428170

 

2راضیه حسینوند ناصری

پست سازمانی

           کارشناس بخش امانت و فهرست نویسی          

تصویر

 رشته و مدرک تحصیلی  

  کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 

 ایام حضور در کتابخانه 

 شنبه تا چهارشنبه، ساعت 24- 07:30

آدرس ایمیل

naserirazieh821@gmail.com

شماره تماس

06142428170
 
 

 

اطلاعیه‌ها
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
دسترسی سریع
دسترسی سریع
خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب