شناسه استاندارد بین المللی کتابخانه های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی دزفول

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی دزفول:   IR-201520002

کتابخانه بیمارستان دکتر گنجویان:                   IR-201520003

جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
آمار کرونا
×
آمار روزانه کرونا در دزفول
تنظیمات قالب