ساعت کار کتابخانه های دانشگاه 

کتابخانه                                      ساعت کاری

مرکزی                                         7 الی 13/30

بیمارستان گنجویان                      7/30 الی 24

حضرت فاطمه الزهرا (س)            21 الی 23

اندیشه                                       21 الی 23

جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
دسترسی سریع
دسترسی سریع
تنظیمات قالب