دزفول،آزادگان،میدان دانشجو، دانشگاه علوم پزشکی دزفول ، کتابخانه مرکزی- کد پستی: 6461643993
تلفن تماس و نمابر: 42428170-061
ایمیل: centlib@dums.ac.ir
اطلاعیه‌ها
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
دسترسی سریع
دسترسی سریع
خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب